Minister pleit voor verbod seks met dieren

yohan.nl , -R-Style - en XanKriegor hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Als het aan minister Veerman van landbouw ligt, dan wordt bestialiteit (mensen die seks met een dier hebben) in zijn geheel verboden. Op dit moment onderzoekt het ministerie van Landbouw de mogelijkheden om de dierenwelzijnswet* aan te passen, zodat alle vormen van bestialiteit strafbaar zijn. Veerman liet dit in een brief aan de kamer vandaag weten.

De brief van Veerman is een directe reactie op de grote commotie rondom de paardenverkachter in Utrecht. Daar ging een 65-jarige Marokkaanse man vrijuit, omdat hij volgens de wet niets strafbaars had gedaan. De man kon ook niet worden vervolgd voor seksuele handelingen in de openbaarheid, zijn avonturen vonden 'netjes' plaats in gesloten stal. Eenzelfde verloop vond plaats bij een man uit Heiloo, die eveneens een paard aanrandde.

Eigenaar Fred Herszkowicz met merrie Bella en hengst Bonito
Eigenaar Fred Herszkowicz met merrie Bella en hengst Bonito, die slachtoffer werden van de paardenverkachter


Als het aan Veerman ligt, dan wordt de wet nog voor de zomer aangepast. Ook in de Kamer is een grote meerderheid voor het verbieden van bestialiteit. De fracties in de Tweede Kamer van CDA, PvdA, LPF, SP en GroenLinks hebben eerder al aangegeven voorstander te zijn van een wettelijk verbod van bestialiteit.
_
*
In de dierenwelzijnswet staat uivoerig beschreven wat als dierenmishandeling wordt gezien en dus strafbaar is. Voorbeeld: het is niet toegestaan om een koe met volle uiers te vervoeren, een hond niet als trekdier worden gebruikt en mag een eigenaar een kat niet zelf castreren. Veerman wil onderzoeken of seks met dieren aan die lijst van dierenmishandelingen kan worden toegevoegd.