Duitsland: 'stemrecht vanaf de geboorte'

"Waarom hebben kinderen eigenlijk geen stemrecht?" Een aantal Duitse parlementsleden stelt zich serieus deze vraag. Kinderen moeten stemrecht krijgen, zodat de politiek meer aan de belangen van de volgende generaties gaat denken. Voor kleine kinderen zouden de ouders dat stemrecht waarnemen, jeugdigen vanaf veertien of zestien jaar kunnen zelf stemmen.

De liberaal Klaus Haupt, ÚÚn van de 46 parlementsleden die voor stemrecht vanaf de geboorte pleit, betoogde in het Duitse parlement dat het voorstel de gerechtigheid tussen de generaties vergroot en de positie van gezinnen versterkt. Volgens hem is dat laatste hard nodig, omdat de politieke invloed van gezinnen met kinderen gering is. Volgens critici komt hier de aap uit de mouw, kinderstemrecht betekent dat mensen met kinderen meer stemrecht krijgen dan mensen zonder kinderen.

Eckart von Klaeden (CDU) daagde de voorstanders uit consequent te zijn. Bij actief kiesrecht hoort ook passief kiesrecht, hoonde hij. Passief kiesrecht betekent dat je ook verkozen mag worden.

Voordat kinderstemrecht daadwerkelijk kan worden ingevoerd is een wijziging van de grondwet nodig. Het lijkt onwaarschijnlijk dat voorstanders ooit de tweederde meerderheid die daarvoor nodig is achter zich zullen krijgen. Toch is Antje Vollmer van de GrŘnen optimistisch: "Uiteindelijk hebben ook de vrouwen stemrecht gekregen, hoewel in het begin daar velen tegen waren." Enkele commissies gaan zich nu op het voorstel beraden.