AEL: 'Geen problemen met Marokkanen'

Uit een onderzoek blijkt dat Marokkaanse jongeren massaal de Nederlandse tak van de AEL aanhangig zijn. Dit wordt bevestigd door de voorzitter van AEL Nederland, Nabil Marmouch. Volgens Marmouch zijn inmiddels ruim duizend Marokkaanse jongeren lid van de beweging, waarvoor vele tientallen zich inzetten als vrijwilliger.

In het twee pagina's grote interview met Marmoch vertelt hij over de behaalde resultaten van AEL Nederland, negen maanden na oprichting. Zo ontkent hij de vraag dat er de beweging de laatste tijd weinig in de media verschijnt. Volgens Marmouch wordt er hard aan de weg getimmerd. Zo liep de AEL de afgelopen maanden in diverse demonstraties mee, waaronder het protest tegen het verbieden van hoofddoekjes.


AEL-voorzitter Nabil Marmouch

Op de vraag waar de AEL voor staat antwoordde Marmouch dat ze staan voor "empowerment en eigen verantwoordelijkheid. Heb je een probleem, dan moet je dat zelf oplossen en niet wachten tot iemand anders dat misschien doet. Voor het versterken van de gemeenschap en het behoud van de eigen islamitische en Arabische identiteit die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En natuurlijk voor eigenwaarde."

Marmouch hekelde in het vraaggesprek het integratiebeleid van de regering. Volgens hem is het beheersen van de Nederlandse taal niet voldoende, maar zou Den Haag allochtonen met sociaal-economische achterstanden moeten steunen. Zo zegt hij: "In plaats dat van de politiek daar iets aan doet, hebben ze hun pijlen nu op de allochtonen gericht. Ze hebben geleerd van Fortuyn dat zoiets scoort." Volgens Marmouch hoeven allochtonen niet verspreid te worden over het land, maar moet er meer kapitaal in hen gestoken worden, om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

"Er zijn geen problemen met Marokkanen"
De stelling van de metro-journalist, dat Marokkaanse jongeren in de grote steden voor veel problemen zorgen, ontkende Marmouch ten stelligste. "Er zijn geen problemen met Marokkaanse jongeren, er zijn problemen met mensen in achterstandswijken. Die wijken zijn er al tientallen jaren. Toen ik als 6-jarig jongetje in de Schilderswijk woonde, waren er ook volop problemen met hanggroepjongeren en werden overal Zundapps en Kreidlers gestolen.
Je moest Oud en Nieuw destijds eens meemaken, het leek wel Beiroet. Later zijn er mensen met een bepaalde kleur in die wijken gaan wonen en de problemen zijn niet veranderd. Mensen moeten eens ophouden steeds die kleur erbij te halen. Ik ben trouwens ook geen fan van het woord integratie, maar praat liever over burgerschap.
"

Vooralsnog heeft de AEL geen plannen om de politiek in te gaan, omdat dan een partij opgericht moet worden. "De AEL is een beweging, geen partij. Als we ooit besluiten om aan verkiezingen mee te doen, zullen we daarvoor een partij oprichten, maar de AEL blijft altijd wat het nu is. Verkiezingen kunnen een instrument zijn om je doelen te verwezenlijken, maar is misschien niet eens noodzakelijk. We zijn een soort FNV en proberen langs deze weg iets te bereiken. Laat ik dit zeggen, de AEL is nog lang niet klaar", aldus Marmouch.

_
Het volledige interview, waarin Marmouch op diverse andere vraagstukken ingaat, is hier te lezen.