Arabische wereld raakt achterop

De site Nieuws.nl publiceert vandaag enkele cijfers, afkomstig van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en het Arabisch Ontwikkelingsprogramma. Daaruit blijkt dat Arabische wereld economisch gezien steeds meer achterblijft bij de rest van de wereld.

Zo is bijvoorbeeld de economischegroei in een groeiland als China jaarlijks 15%, in Zuid-Korea 8% en in India 6%. De Arabische wereld steekt daar schril bij af met 3 tot 4% in Egypte en Oman, 2 tot 3% in Marokko en Tunesië, 1 tot 2% in Jordanië en Algerije en met minder dan 1% in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De schoolcijfers zijn niet veel beter. Het gemiddeld aantal jaren dat Arabische jongens op school zitten is sinds 1960 gestegen van één jaar tot ruim vijf jaar in 2000. In de Aziatische groeilanden steeg dat van gemiddeld vijf jaar in 1960 tot elf jaar in 2000. Arabische meisjes gingen in 1960 zo goed als niet naar school en in 2000 drie jaar; Aziatische meisjes twee jaar in 1960 en bijna negen jaar in 2000.

In de Arabische wereld staan er 18 computers per 1.000 inwoners, terwijl het internationale gemiddelde 78,3 computers per 1.000 personen bedraagt. Slechts 1,6% van de Arabieren heeft toegang tot internet.

Vergelijkt men het aantal patenten dat tussen 1980 en 2000 in de VS geregistreerd is dan blijkt ook de achterstand van de Arabische wereld: Koeweit 52, Egypte 77, Saudi-Arabië 171, Chili 147, Israël 7.652 en Zuid-Korea 16.328.