Kamerdebat over asielbeleid

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Momenteel debatteert de Kamer over het asielbeleid van het kabinet met minister Verdonk. De stand van zaken tot nu toe:

De SP wil dat asielzoekers die na vijf jaar nog in de opvang zitten, een verblijfsvergunning krijgen. SP-Tweede-Kamerlid De Wit pleitte vandaag tijdens het debat over de vertrekregeling voor een generaal pardon voor deze groep. Ook GroenLinks en de ChristenUnie willen een genereus pardon.

Volgens de SP pikken de Nederlanders het asielbeleid van Verdonk niet langer. De protesten zijn dan ook niet het gevolg van een mediahype maar "een weergave van wat er speelt in de samenleving." GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos gaf tal van voorbeelden van asielzoekers die in een schrijnende situatie zitten, maar niet mogen blijven. Vos meent dat in ieder geval gezinnen met kinderen zouden moeten blijven

De LPF wil een pardon voor asielzoekers die al tien jaar in Nederland zijn. De partij vindt het goed dat Verdonk nu de verantwoordelijkheid neemt om mensen bij hun terugkeer te helpen. Bij de uitzetting mogen van de LPF echter géén gezinnen gescheiden worden. Ook mogen gezinnen niet op straat terechtkomen. Voormalig minister van Vreemdelingenzaken Hildebrand Nawijn wil dat de minister haar bevoegdheid voor schrijnende gevallen goed gebruikt. De huidige 220 asielzoekers die mogen blijven wegens hun schrijnende situatie, vindt hij aan de lage kant.

CDA en VVD staan in het debat pal achter het beleid van Verdonk. Van hun mag de minister 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzetten. De ruim 2.300 gevallen waar in de vorm van een algemeen pardon een uitzondering voor wordt gemaakt, is voldoende vinden de twee regeringspartijen. Ook D66 is niet voor een ruimer pardon, maar wil wel dat er goed naar schrijnende gevallen gekeken wordt. Ook CDA-Kamerlid Van Fessem vroeg daarom.

Namens de PvdA kondigde Klaas de Vries een motie aan die de minister vraagt om een ruimer algemeen pardon. De inhoud van de motie zal afhangen van het antwoord van de minister en het standpunt van de andere fracties in het debat. De Vries kwam zelf onder vuur te liggen omdat hij minister was in het tweede kabinet-Kok dat geen ruimer pardon wilde. Indertijd stemde de PvdA tegen een motie die ook vroeg om een ruimer algemeen pardon voor asielzoekers. De Vries erkende nogmaals over deze kwestie van mening te zijn veranderd. Hij zei het nu te betreuren dat de PvdA-fractie destijds tegen stemde.

Minister Verdonk sprak zich tijdens het debat uit tegen een ruimer algemeen pardon. Ze meent dat daarvan een aanzuigende werking uitgaat.