Minder lesstof, meer keuze (havo/vwo)

Het Kabinet en de Kamer zijn het eens over vernieuwingen in de bovenbouw van havo/vwo vanaf 2007. Minder verplichte lesstof, meer keuzevakken. Het zou de overzichtelijkheid voor leraren en leerlingen moeten bevorderen.

De vernieuwingsplannen hebben alles te maken met de verandering van de bovenbouw in 1999. Vrijwel gelijk na de invoering van het nieuwe lesprogramma klaagden schoolbesturen, leraren en leerlingen massaal over de zwaarte van het programma en de 'versnippering'. Er waren teveel vakken en deelvakken, waardoor bij geen van de vakken echt verdieping in de stof kon plaatsvinden. Toenmalig staatssecretaris Adelmund heeft toen enkele noodwijzigingen ingevoerd, en stuurt de politiek nu aan op definitieve wijzigingen.

Sinds vorig jaar probeert minister Van der Hoeven van Onderwijs het met de Kamer eens te worden over haar plannen. In haar plannen blijven de vier 'profielen' bestaan die in 1999 de traditionele vakkenpakketten vervingen. Ook het verplicht en gemeenschappelijk deel van het lesprogramma wordt kleiner en beter gestroomlijnd, zodat het voor alle betrokkenen beter te behappen is. Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw bčtavak, dat op termijn waarschijnlijk verplicht wordt voor leerlingen die een bčta-profiel kiezen.

Hoewel de Kamer zich over het algemeen in deze ideëen kan vinden, hebben er afgelopen jaar felle discussies gewoed over de nut en noodzaak van enkele vakken. Van der Hoeven liet woensdag blijken een einde te willen maken aan deze discussies. Ze is van mening dat de politieke partijen zich te veel laten leiden door leraren-lobbys in hun achterban, die vrezen voor minder lesuren in hun vak. Met name de bčta-lobby was dominant aanwezig in de discussie.

"De Kamer springt alle kanten op, maar we moeten nu knopen doorhakken. Die lobby's worden het nooit met elkaar eens. Als we blijven proberen iedereen tegemoet te komen, wordt het lesprogramma weer te zwaar. Dat komt de studeerbaarheid niet ten goede," aldus Van der Hoeven.