Dieren- en milieuomroep in de maak

Organisaties als de Dierenbescherming, de Partij voor de Dieren, Stichting Wakker Dier, de Faunabescherming en de SP zijn betrokken bij de oprichting van Nútopia. Het moet een nieuwe publieke omroep worden. Op 1 maart 2004 willen de initiatiefnemers 50.000 leden hebben.

Het heeft er alle schijn van dat Nútopia op een omvangrijke achterban kan rekenen, bestaande uit dieren-, natuur- en milieubeschermers. In het comité van aanbeveling zitten onder meer schrijver/journalist Karel Glastra van Loon en Bob Fosko (zanger/presentator); beiden zetten zich ook actief in voor de SP. Kamerlid Krista van Velzen (SP) is één van de oprichters.

Nútopia wil uitzendingen maken over thema's als natuur en milieu, biologische landbouw, plantaardige voeding, dierenleed en dier- en milieuvriendelijke mode. Ook aan de stimulering van jonge kunstenaars in hun keuze voor duurzaamheid wil men aandacht besteden. Verder denkt de omroep aan een actualiteitenprogramma op het gebied van dierenwelzijn.

De oprichters van Nútopia zeggen zich grote zorgen te maken over de naar hun mening beperkte aandacht die dierenwelzijn, natuur en milieu in het huidige omroepbestel krijgen. Ook de overige media en de politieke besluitvorming schieten daarin volgens hen tekort. Nútopia stelt een maatschappelijke stroming te vertegenwoordigen die zich ervoor inzet, dat mensen dieren én hun leefomgeving op een respectvolle manier benaderen.

Mocht de zender op 1 maart de 50.000 leden hebben, dan wil de omroepvereniging de status van aspirant-omroep aanvragen.

-
Nútopia.nl