Bush geeft omstreden houtkap groen licht

fierman had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Gisteren is de Amerikaanse president Bush akkoord gegaan met een omstreden wet om de bossen in de Verenigde Staten uit te dunnen. De Amerikaanse regering zegt dat de wet bedoeld is om enorme bosbranden beter het hoofd te kunnen bieden. Milieugroepen daarentegen zien de wet als verkapte steun aan de houtindustrie.

"Het niet goed onderhouden van onze bossen heeft rampzalige gevolgen gehad," aldus Bush na het ondertekenen van de Healthy Forest Restoration Act. Zo zouden de enorme bosbranden onder meer zijn ontstaan door de grote hoeveelheden verdroogd kreupelhout en dode bomen.

De nieuwe wet staat toe om dit hout allemaal weg te halen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat een kwart van de Amerikaanse bossen gekapt wordt. Het Amerikaanse Congres was hier vorige maand al mee akkoord gegaan.

Dankzij de enorme bosbranden in Californië kwam het invoeren van de wet in een stroomversnelling. Bij die branden kwamen zeker twintig mensen om het leven en verwoestte de vlammenzee 3346 woningen en 300.000 hectare land. Voorstanders van de boskap zagen hierin opnieuw het bewijs voor hun stelling.

Milieugroeperingen zijn het hier niet mee eens. Zij zeggen dat de enorme bosbranden te wijten waren aan de massale woningbouw in de bosgebieden in Californië. De milieulobby ziet de nieuwe wetgeving vooral als een vrijbrief voor de houtindustrie om natuurschoon te vernietigen en enorme winsten te maken met de boskap.