Gevaarlijke afvalstoffen vernietigd

Het ministerie van VROM heeft opdracht gegeven om 295 duizend kilo gevaarlijke afvalstoffen te vernietigen. De afvalstoffen liggen al sinds 2000 opgeslagen in 29 containers in de Rotterdamse haven. De 3000 verschillende afvalstoffen zijn chemicaliŽn afkomstig uit Amerika, ze waren zonder vergunning onderweg naar Nigeria. Ze werden in 2000 in Rotterdam onderschept.

De eigenaar van de afvalstoffen is een makelaar in oude chemische producten. Hij had opdracht gekregen van de Amerikaanse overheid om zijn pakhuis met oude chemicaliŽn op te ruimen. De chemicaliŽn gingen vervolgens onderweg van Amerika naar Nigeria, aldus de verklaringen. De ontvanger van de chemicaliŽn in Nigeria bleek echter onvindbaar na natrekken. Daar een milieuverantwoorde verwerking van de stoffen in Nigeria niet gegarandeerd was, werden de containers in Rotterdam vastgehouden.

De makelaar is vervolgens zonder resultaat aangezegd het afval op te komen halen. Door lekkagegevaar is het niet langer verantwoord de stoffen op te slaan in de Rotterdamse haven, Minister Dekker van VROM heeft daarom opdracht gegeven de stoffen te vernietigen. De rekening wordt naar de makelaar gestuurd.