Bush krijgt geld voor onderzoek kernwapens

Headshot en nyrem hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het Amerikaanse Congres zal zeer waarschijnlijk de plannen van Bush, om onderzoek te doen naar kleine kernwapens, groen licht geven. Bush krijgt een onderzoeksbudget van 13,5 miljoen dollar tot zijn beschikking. Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat moet overigens nog formeel goedkeuring geven over de verstrekking van de gelden.

Het mogelijk verstrekken van het budget is omstreden. Zo wil Bush in de toekomst op het slagveld kleinere kernwapens gaan toepassen. Ook het bestoken van diep onder de grond gelegen doelen is niet onomstreden in de Verenigde Staten. Tegenstanders van Bush, de Democraten, vrezen een nieuwe wapenwedloop. Daarnaast zijn ze ook zeer sceptisch, omdat de wapens mogelijk te snel zouden worden ingezet. Desondanks kan Bush zijn plannen uitvoeren, aangezien de republikeinen in beide kamers een meerderheid hebben.