CDA: 'strengere WAO-keuring allochtonen'

PIM4EVER had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De WAO-keuring voor allochtonen wordt, als het aan het CDA ligt, verscherpt. Het CDA wil allochtone werknemers die arbeidsongeschikt dreigen te worden, tweemaal laten keuren. Dat meldt de Volkskrant vandaag. Directe reden voor dit voorstel is de oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen in de WAO, niet alleen van ouderen maar ook van jonge mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt voor vrouwen, omdat zij ook oververtegenwoordigd zijn in de WAO. Bij allochtone werknemers bestaat een soortgelijke situatie.

Tweede Kamerlid Gerda Verburg zegt dat het voorstel niet discriminerend is. "De cijfers geven aan dat jonge allochtonen het slechter doen dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Ik zie het simpel: deze maatregel kan ervoor zorgen dat ze aan het werk blijven", aldus Verburg in de Volkskrant.

Verburg is van mening dat er door slechte beheersing van de Nederlands taal vaak sprake is van communicatieproblemen tussen artsen en allochtonen. De tweede keuring zou dan ook moeten voorkomen dat allochtonen onnodig in de WAO belanden.

Verburg zal dit voorstel volgende week inbrengen tijdens het WAO-overleg van de Tweede Kamer met minister De Geus van Sociale Zaken. VVD-Kamerlid De Vries vindt de oververtegenwoordiging van allochtonen ook 'een probleem'. De LPF is 'helemaal voor' de tweede keuring. "Het wordt tijd dat die groep extra aandacht krijgt", aldus Kamerlid Varela.

Het CDA denkt niet dat er capaciteitsproblemen zullen ontstaan. Artsen de extra keuringen aan, omdat het aantal nieuwe WAO'ers snel daalt. De instroom bedroeg de eerste helft van 2003 36.000, terwijl dat vorig jaar in diezelfde periode nog 49.000 was. "Dus komt er capaciteit vrij."