Eerwraak is onacceptabel volgens imam

calvobbes had ons via de newssubmit het volgende geheel herschreven te melden:

'Wat haar is overkomen, is onacceptabel', zegt de imam. Ook de Turkse gemeenschap in Almelo reageert geschokt op de dood van Zarife.

Als imam Mukadder Arif Yüksel van de Yunus Emre Moskee in Almelo van de moord op de hoogte word gesteld besluit hij tijdens het volgende gebed meteen uitgebreid stil te staan bij deze moord: 'God heeft het leven gegeven en God zal het ook wegnemen. Niemand heeft recht om iemand anders om het leven te brengen. Wat Zarife is overkomen, is onacceptabel', is zijn boodschap.

Voor de imam, het Turkse CDA-raadslid Nazir Bicici en moskee-voorzitter Ahmet Babayigit is het de eerste keer dat ze zoiets meemaken. 'Ik was in een shock toen iemand mij erover vertelde, net zoals iedereen. Als een persoon een ander van het leven berooft, heeft hij zoveel zonden begaan dat het net is alsof hij de hele wereld heeft vermoord. Zo staat het in de koran', aldus de imam onder bijval van de voorzitter en het CDA-raadslid.

Volgens de imam, de voorzitter en het raadslid heeft de moord niets te maken met de Turkse cultuur. 'Het was een incident van een psychisch gestoorde. Hoeveel Nederlandse kinderen zijn de afgelopen jaren niet door hun vader vermoord? Turkse mensen mogen nu geen stempel opgedrukt krijgen', klinkt het in koor.

Het drietal heeft er geen moeite mee dat de school van Zarife de moord in de Twentsche Courant openbaar maakte om een discussie over de problematiek te beginnen.