40% homojongeren wordt gediscrimineerd

road66 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit onderzoek van het homojongerenblad "Expreszo" in samenwerking met de jongerenomroep BNN blijkt dat bijna veertig procent van de homojongeren last heeft van discriminatie wegens hun geaardheid.

De homo's worden gediscrimineerd, wat pesten, schelden, naroepen, roddelen en fysiek geweld tot gevolg heeft. Veel jonge homo's, lesbiennes en biseksuelen voelen zich buitengesloten, gekwetst en onzeker. Op straat voelen ze zich onveilig door het verbale en non-verbale geweld.

In totaal vulden 3000 mensen de digitale enquÍte in. Na controle op dubbel ingevulde antwoordformulieren, belachelijke antwoorden en respondenten ouder dan dertig jaar bleven volgens Expreszo 2320 betrouwbare invullijsten over. Volgens hoofdredacteur Henfling is de steekproef groot genoeg voor een betrouwbaar resultaat.