NIPO: 50% bang voor toename moslims

Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking ziet het groeiend aantal moslims in Nederland met meer of mindere angst tegemoet, zo blijkt uit cijfers van het Nipo. Het onderzoeksbureau hield een enquête in opdracht van het tv-programma Twee Vandaag.

In totaal werden 1084 mensen ondervraagd. Van hen gaf 51% aan op de een of andere manier angstig te zijn, 23% heeft echter helemaal geen angst.

Van de ondervraagden toonde een groot deel zich negatief over de inspanningen van moslims om te integreren in de Nederlandse samenleving. Maar liefst 82% is van mening dat moslims onvoldoende doen om te integreren. Vorig jaar was dat percentage ongeveer even groot.

Enkele andere cijfers:

68% vindt het niet goed dat moslims hun eigen islamitische scholen kunnen oprichten in Nederland, tegen 16% die daar wel voorstander van is.

71% vindt dat moslims buitenshuis Nederlands moeten praten, 19% maakt zich daar niet druk over.

58% van de moslims vindt niet dat de westerse cultuur over het algemeen een slechte invloed op hen uitoefent; 25% vindt van wel.

-
Resultaten van de enquête staan hier vermeld.