Migrant die taal niet leert wordt gekort

Uit uitgelekte vertrouwelijke plannen van de ministers Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ťn De Geus (Sociale Zaken), blijkt dat allochtonen die al langere tijd in Nederland wonen, gekort gaan worden op hun WW- of WAO-uitkering indien zij hun inburgeringsexamen niet halen.

Aan oudkomers (dat zijn immigranten die voor 1998 naar Nederland zijn gekomen) met een WW- of WAO-uitkering, wordt binnenkort dezelfde verplichting opgelegd als aan nieuwkomers. De nieuwkomers worden nu al getest op taalvaardigheid en kennis van de cultuur; oudkomers wacht zo'n zelfde test.

De immigrant moet voortaan overigens zelf zien hoe hij aan zijn kennis komt. Als de nieuwkomers en oudkomers slagen voor de toets, kunnen zij een deel van de eventueel gemaakte kosten voor de opleiding terugkrijgen.

Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) dat momenteel inburgeringscursussen geeft, noemt het kabinetsplan ,,zeer ongewenst''. Volgens het NCB zijn er veel te weinig plekken voor immigranten die Nederlands willen leren spreken.