In 2017 is meerderheid R'dam allochtoon

Linz en Dustin Vogel hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In 2017 zal het aantal inwoners van niet-Nederlandse afkomst in Rotterdam gestegen zijn van 275.000 naar 365.000. Doordat autochtonen migreren naar buurgemeenten neemt het aandeel van allochtonen in de totale stadsbevolking toe van 46 naar 57%. Deze cijfers blijken uit een prognose van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS). In 2017 zal de totale bevolking van de havenstad gestegen zijn naar 635.000 personen (+ 35.000).

De belangrijkste oorzaak voor de groei is immigratie door huwelijken en gezinsherenigingen. De meeste Turkse en Marokkaanse migranten blijven kiezen voor een partner uit het land van herkomst. De Rotterdamse bevolking neemt ook toe door geboorten en het stijgend woningaanbod.

Naar verwachting zullen in 2017 56.000 Rotterdammers afkomstig zijn uit Suriname, 50.000 uit Turkije, 48.000 uit Marokko, 34.000 van de Antillen of Aruba en 16.000 van de Kaapverdische eilanden. De overige 160.000 komen uit andere landen. Rotterdam telt totaal ongeveer 160 nationaliteiten.