"Stemfraude eenvoudig in VS"

victorv8 herschreef en submitte het volgende bericht:

Bij de presidentsverkiezingen in 2004 in de Verenigde Staten kan eenvoudig worden gefraudeerd met de stemmen. Het lijkt er zelfs op dat de elektronische stemmachines zodanig zijn gebouwd dat fraude makkelijk en onzichtbaar wordt gemaakt. Dat zegt Bev Harris, de Nieuw Zeelandse auteur van het boek "Black Box Voting: Ballot Tampering In The 21st Century".

Intern werken de stemmachines met Microsoft Excel. Om onbekende reden worden drie verschillende tabellen bijgehouden met de stemresultaten. De uiteindelijke uitslag wordt uit tabel twee gehaald, terwijl een gedetailleerd overzicht uit tabel één wordt gehaald. Op die manier kan fraude eenvoudig onzichtbaar worden gemaakt. Verder zijn er ook tools voorhanden om met de logfiles van Excel te knoeien.