Afwijzing asielaanvraag Krekar onterecht

victorv8 en NLBADBOY hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

De asielaanvraag van Mullah Krekar werd onterecht afgewezen door Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie. Dat meldde de rechtbank in Amsterdam.

Nawijn wees het asielverzoek van de Iraakse Koerd af, vlak voordat Krekar met een vliegtuig op 13 januari het land zou worden uitgezet. Volgens de minister maakte Krekar misbruik van het asielrecht. Hij diende volgens Nawijn zijn aanvraag in om de uitzetting tegen te werken. En vermits Nederland stelt dat Krekar de leider is van een internationale terroristische organisatie, moest voorkomen worden dat de behandeling van de asielaanvraag een Nederlandse aangelegenheid zou worden.

De rechtbank wees erop dat er over de asielaanvraag beslist had kunnen worden in een aanmeldcentrum middels een speciale procedure. Het feit dat er al een vliegtuig was gehuurd voor de uitwijzing, is volgens de rechtbank ook geen argument.