D66 is tegen verbod op de AEL

D66 is absoluut geen voorstander van een verbod op de Nederlandse tak van de Arabisch Europese Liga (AEL). Eerder suggereerde CDA-Kamerlid Camiel Eurlings dat dit wellicht zou moeten gebeuren. Maar volgens D66-leider Boris Dittrich moet het democratische debat niet worden ingeperkt: "Vrijheid van meningsuiting is essentieel in elke democratie, dat geldt zeker voor de vrijheid in het politieke discours".

D66 verwerpt echter wel een aantal ideeën van de AEL-NL. Vooral het weren van niet-moslims en niet-Arabieren als lid van de partij gaat er bij de D66 voorman slecht in: ''"We kennen helaas al een partij die geen vrouwen accepteert als lid. De AEL maakt het zeker net zo bont met haar eis van etniciteit en religieuze overtuiging".

Voor de rest heeft Dittrich een aantal standpunten van de AEL gehoord waar hij het hartgrondig mee oneens is, maar die hij liever bestrijdt in het debat dan in de rechtszaal.

In de pers waren er gisteren en vandaag vooral veel negatieve commentaren te horen en te lezen over het anti-Israel standpunt van de AEL. De partij verwerpt het bestaansrecht van de staat Israel, en gaat daarmee nog verder dan sommige extreme stromingen binnen de PLO. Ook vraagt men zich af wat Arabische standpunten te maken hebben met de integratie van (moslim)allochtonen in Nederland.

Andere speerpunten van de AEL die opmerkelijk te noemen zijn:

- Afschaffing burgerlijke huwelijk. Vervangen door een samenlevingscontract, al dan niet op levensbeschouwelijke basis. De leeftijd waarop een contract kan worden aangegaan is gelijk aan de leeftijd waarop seks wettelijk is toegestaan: 16 jaar..

- De bordeelwet wordt ingetrokken. Prostitutie wordt ingeperkt (te beginnen met de raamprostitutie) en uiteindelijk verboden. Klanten worden beboet

- Nederland geeft geen prioriteit aan controle van de pensioenuitkeringen die remigranten ontvangen

- islamitische feesten, zoals het offerfeest moeten als nationale feesten worden erkend.

- De wijze van opvang van moslim jeugdigen dient rekening te houden met de islamitische normen en waarden.

- Supermarkten mogen geen alcoholproducten verkopen

- Softdrugs worden niet meer gedoogd en coffeeshops gesloten.

AEL voortvarend van start

De Nederlandse tak van de Ael is zelf dol enthousiast over de eerste dagen van haar bestaan. De voorlopige leider Jamil Jawad zei dat al 400 mensen zich aangemeld hebben als lid, terwijl de partij pas sinds kort beschikt over een eigen website (www.ael.nl).

De oprichter en leider van de Belgische AEL, Dyab Abou Jahjah, houdt deze week een tournee door Nederland. Nadat hij zondag al in Utrecht een toespraak had gehouden, was het maandag de beurt aan Den Haag. Gisteren sprak hij in Rotterdam, waar hij zei dat autochtone bewoners een cursus moeten volgen over de gebruiken van allochtonen. Vandaag en morgen doet hij nog Tilburg en Amsterdam aan.