Kamer steunt regeling asielzoekers

Een voorstel van de LPF om een specifieke groep asielzoekers een verblijfsvergunning te geven is vandaag door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie, die het kabinet opdraagt de regeling uit te voeren, kreeg de steun van de PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA-Kamerlid Algra.

De VVD, de SGP en de rest van het CDA waren tegen de regeling, die voorstelt om asielzoekers die al vijf jaar in Nederland op de beslissing over hun aanvraag wachten te legaliseren. De asielzoekers waar het om gaat moeten dan wel behoorlijk Nederlands spreken, geen crimineel verleden hebben en afkomstig zijn uit een land waar kort geleden nog de mensenrechten zijn geschonden of een burgeroorlog is. Het gaat om ongeveer 2300 mensen.

LPF-minister Nawijn brengt de motie vrijdag in het kabinet. Het is onduidelijk wat het kabinet ermee gaat doen. Vorige week werd een soortgelijk voorstel door het kabinet nog de prullenmand in verwezen. Nawijn, wiens eigen wens het was om deze groep te helpen, denkt dat het kabinet de motie zal uitvoeren. Premier Balkenende wilde na afloop van de stemming nog niet op de zaken vooruit lopen.

Naast deze motie nam een kamermeerderheid van het CDA, PvdA, LPF en SGP een motie van het CDA aan. Die gaat deels tegen de andere motie in en steunt het huidige asielbeleid. In deze motie wordt de minister opgegroepen op een humane manier zijn afwijkingsbevoegdheid te gebruiken. De PvdA steunde ook dit voorstel, omdat die weliswaar aansluit bij het huidige beleid, maar ook spreekt over humaniteit en spoed. De partij wil in het komende kabinet een ander asielbeleid.