Lood mogelijk oorzaak van crimineel gedrag

Vergiftiging door middel van lood leidt mogelijk tot crimineel gedrag. Dit is de uitslag van een onderzoek dat onlangs werd gedaan in de Amerikaanse stad Pittsburg.

Voor het onderzoek maakte men gebruik van een bijzondere röntgentechniek om de hoeveelheid lood in botten op de sporen. Bij 194 veroordeelde tieners werd de loodconcentratie gemeten. Deze werd vergeleken met aantal looddeeltjes in de botten van tieners die niet in aanraking waren geweest met de politie. Bij de eerste groep ontdekte men dat van een miljoen deeltjes, 11 uit lood bestonden. Bij de tweede groep was dit slechts 1,5.

Het is al langer bekend dat lood giftig is en bij hoge concentraties de ontwikkeling van de hersenen kan verstoren. Mensen komen het meest met lood in aanraking door bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto's en vrachtwagens. Daarnaast bevat het drinkwater dat uit oude loden leidingen komt, ook een aanzienlijke hoeveelheid.