"IsraŽl schuwt gebruik kernbom niet"

Bram had ons via de newssubmit het volgende te melden:

IsraŽl zal bij een eventuele aanval op Irak niet, zoals in de eerste Golfoorlog, lijdzaam toezien hoe Iraakse scuds op IsraŽlische steden neerdalen. Als Irak chemische wapens inzet tegen IsraŽl, dan zal dat land terugslaan met een kernbom. Dit beweert althans de Amerikaanse militaire expert Anthony Gordesman, in zijn mening gesteund door enkele kranten in IsraŽl.

De inzet van een kernbom past in het IsraŽl van nu waar het gonst van de geruchten over de gevolgen voor dit land van een eventuele aanval van de Verenigde Staten op Saddam Hoessein. "IsraŽl heeft de capaciteit om al het noodzakelijke te doen ter bescherming van het volk", aldus Dore Gold, een adviseur van de IsraŽlische premier Sjaron.

Jodiumpillen
Ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe Golfoorlog worden in IsraŽl massal soldaten en hulpverleners tegen pokken gevaccineerd. Ook wordt rekening gehouden met een aanval op de IsraŽlische nucleaire reactor bij Dioma. Naast gasmaskers zullen derhalve ook jodiumpillen worden verstrekt om de weerstand tegen radioactieve straling te vergroten. Tevens zijn in het land Arrow-antiraketwapens opgesteld die de scuds van Saddam uit de lucht moeten halen.

Hoewel een deel van de IsraŽlische bevolking meent dat de regering nog meer maatregelen zou moeten nemen om burgers te beschermen tegen mogelijke aanvallen, zijn er ook velen die vinden dat de maatregelen juist onnodige paniek zaaien onder de inwoners van IsraŽl.