LPF: Alleen pardon voor ingeburgerde illegalen

webspider had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De LPF wil helemaal niet alle illegalen legaliseren. Fractievoorzitter Mat Herben van de Lijst Pim Fortuyn heeft in een interview met de Telegraaf opheldering gegeven over de onduidelijkheid die was ontstaan.

"De LPF wil helemaal geen generaal pardon voor 'alle' illegalen in Nederland, maar alleen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Het standpunt zoals Pim Fortuyn altijd heeft verwoord. Er is absoluut niets veranderd", aldus Herben.

De indruk dat de LPF een generaal pardon voor alle illegalen wilde, stuitten op zware kritiek van de beoogde coalitiepartners CDA en VVD. Ook kwamen duizenden boze e-mailtjes en telefoontjes binnen op het partijkantoor van de LPF in Rotterdam.
De verwarring die is ontstaan zou te wijten zijn aan onervarenheid in de LPF-fractie.

5 tot 10.000

Volgens Herben is een generaal pardon voor meer dan 100.000 illegalen natuurlijk volstrekt onhaalbaar. De LPF wil een generaal pardon voor een specifieke groep buitenlanders, namelijk uitgeprocedeerde asielzoekers die minstens vijf jaar in Nederland wonen, ingeburgerd zijn, Nederlands spreken en van onbesproken gedrag zijn.

Herben schat dat het om 5000 tot 10.000 illegalen gaat die onder zo'n generaal pardon zouden vallen. Als voorbeeld noemt hij Iraakse christenen, die hier al jaren hier werken en wonen, die kinderen op Nederlandse scholen hebben zitten, en die zich gedragen als "modelburgers.