Kinderen herkennen Pokťmon beter dan dieren

Uit een onderzoek is gebleken dat kinderen met de gemiddelde leeftijd van acht jaar, Pokťmonfiguren makkelijker herkennen dan dieren en planten. Ze konden namen als Pikachu, Metapod, Muk en Wigglytuff beter onthouden dan dierennamen als muis, otter en bever.

Onderzoekers hebben in totaal 109 kinderen onderzocht in de leeftijden van vier tot elf jaar van twee Engelse basisscholen. De kinderen werd gevraagd tien willekeurige dieren en tien willekeurige Pokťmonfiguren te identificeren. Hieruit bleek dat de kinderen de namen van de Pokťmonkarakters verreweg beter kenden dan de dierennamen.