Platform: TV leidt tot zinloos geweld

Het Platform Tegen Geweld Op Straat, dat deze week zijn rapport `De Afzijdigheid Voorbij` aanbood aan premier Kok, vindt dat schokkende televisieprogramma`s waarin dodelijke ongelukken worden getoond later op de avond moeten worden uitgezonden. Deze programma`s (als voorbeeld werd Explosief van SBS6 genoemd) zijn volgens het platform een van de oorzaken van zinloos geweld.

Niet alleen de omroepen, maar ook het Nederlandse bedrijfsleven is volgens het platform verantwoordelijk voor de schokkende uitzendingen. Zij blijven adverteren rond deze programma`s. Het platform vindt verder dat de overheid burgers duidelijker moet maken welke schadelijke effecten het kijken naar gewelddadige uitzendingen heeft

Verder wordt er in het rapport op aangedrongen om buitensporig alcoholgebruik van jongeren harder aan te pakken. Alle daders en slachtoffers van geweld moeten worden gecontroleerd op gebruik van deze middelen. Mensen die onder invloed geweld gebruiken, moeten een zwaardere straf krijgen zo meent het platform.

Het platform werd drie jaar geleden opgericht na de gewelddadige dood van onder anderen Meindert Tjoelker in Leeuwarden en Joes Kloppenburg in Amsterdam.