De zachte aanpak van jihadi's

Victor Droste, ook bekend als Zakariya al-Hollandi, staat de onaangename straf van 6 jaar in een Nederlandse gevangenis te wachten. Dat was hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. En hij is niet de enige. Reda N. en Oussama A. kregen in Turkije al 6 jaar cel, maar zijn nu naar Nederland uitgezet, waar het nog maar de vraag is of ze celstraf krijgen. Het is namelijk niet toegestaan om mensen twee keer voor hetzelfde te bestraffen. Marouane Boulahyani kreeg eveneens 6 jaar celstraf.

Het is welhaast belachelijk als het niet zo serieus was. Je aansluiten bij een terroristische groepering, die ook hier in het Westen voor meerdere bloedbaden heeft gezorgd. Vertrekken naar een ander land om daar te vechten voor deze groepering en dan in land van herkomst slechts 6 jaar cel krijgen. Het is een grove schande.

En ik ben niet de enige die vind dat dit een lage celstraf is. Victor zelf vindt het "kat in het bakkie", zoals hij reageerde op RTL. De kans op terugkeer is aanzienlijk vergroot nu de straf zo laag is, meldde hij eerder. Hij hoeft misschien zelfs maar 4 jaar gevangen te zitten voordat hij weer vrolijk aan de gang kan. Die 4 jaar is lang niet genoeg om tot inkeer te komen en zijn fouten in te zien, zeker omdat hij deze celstraf blijkbaar prima te doen vindt.

Natuurlijk, het OM kon niet bewijzen dat Victor moorden heeft gepleegd en kon zodoende niet meer eisen. De wetgevende macht had echter aan de bel moeten trekken. Niet nu, maar had dit al veel eerder kunnen doen. De terugkeer van jihadgangers kon allang voorzien worden en hier had dus al veel eerder wat aan gedaan kunnen worden. Nu komen ze terug en krijgen ze veel lagere straffen dan verdiend.

Volgens Afshin Ellian is er een mogelijkheid om Victor en zijn lieve vrienden zwaarder te bestraffen. Sinds 2003 is er immers de Wet Internationale Misdrijven, waarmee oorlogsmisdadigers zwaar gestraft kunnen worden. Hij denkt dat de mogelijkheid er is, maar dan moet de minister ingrijpen en snel. Voor het volledige verhaal, zie hier.

Wat als Victor vrij komt? Natuurlijk, hij zal zeker in het oog gehouden worden door de veiligheidsdiensten. Maar is dit voldoende om een ramp in Nederland te voorkomen? Victor kan immers vrolijk verder met propaganda en indoctrinatie van anderen en zo meer mensen ronselen voor de gewelddadige jihad.

Het is ronduit schandalig dat jihadgangers er vanaf komen met zulke lage straffen. Als de politiek niet snel ingrijpt, lopen deze getrainde, fanatieke jihadi's binnen een paar jaar weer vrij op Nederlandse grond en hebben we zo de poppen aan het dansen.