Rijkswaterstaat stelt grond en water vrij voor zonnepanelen

Rijkswaterstaat gaat op den duur in haar eigen energiebehoefte voorzien. Zij stelt delen van haar beheergebied in de vorm van water en grond beschikbaar om duurzaam energie op te wekken. 

Samen met de netbeheerders Liander, Stedis en Enexis verkennen Rijkswaterstaat en tevens ProRail - dat het grootste zonnedak van Nederland wil realiseren - de kansen voor het opwekken van duurzame energie op eigen beheergebied, door onder andere zonnepanelen. 

Onder de naam PetaPlan gaan de partijen onderzoek doen naar de mogelijkheden om gronden, wateroppervlaktes en onderstations beschikbaar te stellen voor het winnen van duurzame energie.