Burgemeesters willen strenger vuurwerkbeleid

Burgemeesters van Nederlandse gemeenten willen strenger kunnen optreden rondom het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Een algeheel vuurwerkverbod krijgt niet heel veel steun, blijkt uit een enquête die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gehouden onder burgemeesters.

30 procent van de burgemeesters wil een algeheel vuurwerkverbod in zijn of haar gemeente. Wel steunt twee derde van de burgervaders maatregelen om de verkoop terug te brengen tot 2 dagen, afsteektijden op 31 december te verkorten en de maximale hoeveelheid verkocht vuurwerk per particulier (nu nog 25 kilo) terug te brengen.