Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door. De reguliere indexering van het minimumloon gaat wel door.

De Tweede Kamer heeft in oktober een amendement aangenomen om het wettelijk minimumloon extra te verhogen. Hiervoor was een spoedwet nodig. De Eerste Kamer heeft nu tegen deze spoedwet gestemd, waardoor de extra verhoging niet doorgaat.

Zoals gebruikelijk wordt het minimumloon vanaf 1 juli wel regulier geïndexeerd, ofwel aangepast aan de groei van de cao-lonen. Daarom stijgt het minimumloon met 3,09%. Daarmee wordt het minimumloon per 1 juli 13,68 euro per uur bruto. Dit werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Tijdens het debat bleek al dat de Kamer sterk verdeeld was over het wetsvoorstel. Voorstanders van de verhoging van het minimumloon bepleitten dat veel mensen en huishoudens in Nederland in armoede leven, ondanks dat zij werk hebben. Zij waren van mening dat werken echt moet lonen. Verhoging van het minimumloon betekent voor die mensen een grotere koopkracht die ook goed is voor de economie, aldus de voorstanders.

Tegenstanders van de verhoging van het minimumloon vreesden voor hogere kosten voor het bedrijfsleven, noemden het wetsvoorstel niet-proportioneel en niet-doelmatig. Met het laatste wezen ze op de koppeling die er tussen het minimumloon en de AOW bestaat. Als het minimumloon wordt verhoogd, gaat ook de AOW omhoog, ook die van mensen die met een aanvullend pensioen niet tot de minima horen.

Na het debat met demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën stemden de fracties van BBB, VVD, CDA, JA21, SGP en FVD tegen het wetsvoorstel en stemden de fracties van GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie, Volt, 50PLUS en OPNL voor het wetsvoorstel. Een motie van senator Heijnen (BBB) om, indien het wetsvoorstel verhoging Wet minimumloon zou worden verworpen, de belastingverhogingen die bedoeld waren om het wetsvoorstel te dekken, eveneens terug te draaien dan wel niet in te voeren is aanvaard.

Een impressie van het debat is hier te lezen.