Russische oorlog in Oekra´ne veroorzaakt aanzienlijke klimaatschade

Volgens een onderzoek draagt de oorlog in Oekraïne aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde. In totaal zijn tot nu toe broeikasgassen veroorzaakt die overeenkomen met 150 miljoen ton kooldioxide, verklaarden wetenschappers van het Initiative On Greenhouse Gas Accounting Of War.

Dit komt overeen met de jaarlijkse CO2-uitstoot van een industrieland als België. De klimaatschade bedraagt bijna tien miljard dollar. De auteurs bevelen aan om actie te ondernemen tegen Rusland als oorzaak van de oorlog.

In de berekeningen is rekening gehouden met de klimaatschade door de oorlog zelf, maar ook door de gevolgen van branden, natuurlijke vernietiging en de te verwachten wederopbouw.

Het onderzoek, waaruit de rbb vooraf citeert, werd gefinancierd door Oekraïne, de European Climate Foundation en het Federale Ministerie van Economische Zaken.