Geen verplichte bedenktijd meer voor abortus

Het Nederlandse parlement heeft een wet aangenomen die tot doel heeft de periode van vijf dagen voor vrouwen om een abortus te ondergaan te schrappen.

De Eerste Kamer vond dat dit recht zou doen aan de autonomie van vrouwen en hun recht op zelfbeschikking. De Tweede Kamer had het ontwerp al eerder goedgekeurd.

In de senaat stemde een ruime meerderheid van VVD, GroenLinks, D66, de fractie-Nanninga, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, de fractie-Otten, 50Plus en de fractie-Frentrop alsmede vier leden van het CDA voor. De overige fracties en vier andere CDA'ers waren tegen.

De tegenstemmers vonden  dat het wetsvoorstel in strijd was met de bescherming van het ongeboren leven. De initiatiefnemers  D66, PvdA, GroenLinks en VVD, verwezen naar verschillende onderzoeken, die concluderen dat vrouwen en artsen een weloverwogen en zorgvuldige beslissing kunnen nemen over een abortus zonder minimale wachttijd.