Sterfte in februari onder verwacht niveau

In de laatste week van februari (week 8, 21 tot en met 27 februari 2022) overleden naar schatting 3.400 mensen. Dat zijn er ongeveer 50 meer dan in de week ervoor overleden (3.349), maar iets minder dan verwacht. In heel februari overleden ongeveer 550 minder mensen dan verwacht voor die maand. Er overleden vooral minder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over februari gaan over de afgelopen vier weken, week 5 tot en met 8 (31 januari tot en met 27 februari 2022). Sinds de tweede week van 2022 ligt het aantal overledenen onder de verwachte sterfte. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 erboven en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Gemiddeld overleden in februari per week bijna 150 minder mensen dan verwacht, net als in januari.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers lager dan verwacht
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam op basis van de schatting iets toe in week 8. De sterfte onder de overige bevolking bleef ongeveer gelijk. Er overleden ongeveer 1.250 Wlz-zorggebruikers (iets minder dan verwacht) en 2.150 mensen van de overige bevolking (ongeveer evenveel als verwacht).

In heel februari overleden bijna 500 minder Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. De sterfte onder de overige bevolking was in februari iets lager dan de verwachte sterfte.

Sterfte in februari alleen bij 80-plussers lager dan verwacht
De sterfte onder 80-plussers bleef in week 8 ongeveer gelijk: er overleden naar schatting 1 950 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er 100 minder dan verwacht voor deze periode. In heel februari overleden ruim 600 minder 80-plussers dan verwacht voor die maand.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 8 naar schatting 1 050 mensen, iets meer dan verwacht. In heel februari overleden iets meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht voor die maand.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 8 naar schatting 400, ongeveer evenveel als verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in februari ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor die maand.

Sterfte aan COVID-19 tot en met oktober bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met oktober 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 33 090 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met oktober 2021, zoals het CBS op 1 maart 2022 publiceerde.

Schatting week 8
De cijfers over week 8 van 2022 zijn een schatting op basis van 82 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 11 maart publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 8. De cijfers zijn dan completer.

Het CBS gaat over van week- naar maandberichten over de sterfte. De tabel komt wel wekelijks beschikbaar, onder sterfte per week. Het volgende nieuwsbericht over de wekelijkse sterfte verschijnt op 1 april.