Eerste Kamer: toch koppeling AOW, geen bezuinigingen jeugdzorg en hogere compensatie leenstelsel

De Eerste Kamer heeft het kabinet verzocht om terug te komen op verschillende besluiten uit het regeerakkoord. Dat bleek vanavond in een debat met het kabinet over de regeringsverklaring.

De senatoren steunen in meerderheid het voorstel van de fractie-Nanninga: zij wil dat de AOW toch volledig gekoppeld blijft aan het minimumloon. Het nieuwe kabinet wil de AOW niet mee laten groeien met de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon omdat dat zo'n 2,4 tot 2,9 miljard euro per jaar zou gaan kosten. De AOW stijgt in de plannen van Rutte IV wel mee met de cao-lonen.

Premier Rutte heeft de Eerste Kamer hiernaar verwezen, maar een meerderheid vond dat dit niet genoeg is, ondanks de belofte van Rutte ouderen zo veel mogelijk te zullen compenseren.

Ook de voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg, vanaf 2024, krijgt geen goedkeuring van de Eerste Kamerleden. Een motie van GroenLinks die dit besluit wil heroverwegen wordt gesteund door een meerderheid.

De motie vraagt het kabinet om met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, in overleg te gaan over verbeteringen en hen nu niet meteen de toekomstige bezuiniging op te leggen.

De PvdA kreeg steun voor een verzoek aan Rutte IV om een betere compensatie te regelen voor de door het leenstelsel gedupeerde studenten dan de huidige toegezegde 1000 euro.

Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. In principe kan het kabinet de ingediende moties voorlopig naast zich neerleggen. Maar loopt wel het risico dat wanneer er over wetten in de Eerste Kamer gestemd worden, deze alsnog worden afgewezen. 

De oppositie partijen GroenLinks, PvdA, de fractie-Nanninga (JA21), PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, de fractie-Otten, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie schaarden zich achter de verschillende oppositie-moties.