Strenger EU-verbod op ivoorhandel treedt vandaag in werking

Stropers doden naar schatting 20.000 tot 30.000 Afrikaanse olifanten per jaar om hun slagtanden te gelde te maken, aldus de Europese Commissie. De handel in ivoor is eigenlijk al sinds 1989 verboden via de Overeenkomst van Washington inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), maar deze overeenkomst liet talrijke achterdeurtjes open om toch geld te verdienen aan ivoor. Een alomvattend verbod van de Europese Unie (EU) dat vandaag van kracht wordt, heeft tot doel deze 'mazen in de wet' op te heffen: Het wetgevingspakket legt de invoer, uitvoer en intra-EU-handel in het "witte goud" aan strenge beperkingen op.

De wet voorziet niettemin in enkele uitzonderingen; zo mag onbewerkt ivoor alleen worden verhandeld voor de reparatie van antieke kunstvoorwerpen. Bewerkt ivoor mag alleen worden verhandeld als de voorwerpen dateren van vóór 1947 en voorzien zijn van een passend certificaat. Voor muziekinstrumenten is het jaar 1975 de limiet. In sommige gevallen mogen de voorwerpen en instrumenten echter alleen aan musea worden verkocht.

Olifant slagtanden ( Pixabay)
Olifant slagtanden ( Pixabay)