Partijleider Vrij en Sociaal Nederland geroyeerd tijdens ALV

Met een meerderheid van stemmen (73%) hebben de leden van Vrij en Sociaal Nederland (VSN) er zaterdag 6 februari jl. tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) mee ingestemd, Bas Filippini, hun eigen partijleider tevens lijsttrekker, te royeren. Dit nadat hij Anna Zeven, tweede op de lijst, zonder diens medeweten als partijvoorzitter had uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. “Ik ben niet opgestapt als voorzitter”, liet Zeven al direct nadrukkelijk weten. Het hierna door Filippini gevormde interim-bestuur kan aldus als discutabel worden gezien.

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, neemt de derde plek in op de kandidatenlijst van VSN. Filippini zette twee dagen na de bekendmaking van de lijst een koerswijziging in met als doel Engel van de kieslijst te verwijderen. Het regende klachten bij VSN en vele leden zegden hun lidmaatschap op. De partij leed hierdoor grote schade. Zeven verklaarde direct de democratisch besloten kieslijst intact te willen houden.

De leden hadden met een meerderheid van stemmen (70%) Engel verkozen zich kandidaat te stellen voor VSN. Zij vonden geen gehoor bij partijleider Filippini met het verzoek terug te komen tot de overeengekomen koers. Hierop besloten zij een ALV uit te roepen. Deze wees negatief uit voor Filippini, met een royement van de partijleider tot gevolg. De ALV stelde voorts nieuwe bestuursleden aan die orde op zaken gaan stellen binnen deze nog geen zes maanden oude politieke partij.

Gisteren oordeelde de Kiesraad, ondanks veelvuldige bezwaren, dat Filippini op de kieslijst van VSN zal blijven staan (lijst 33) en Zeven door zal gaan met een blanco lijst (lijst 30). Of Filippini’s plek op de lijst van VSN na zijn royement vandaag nog houdbaar zal zijn en daarmee de uitschrijving van Zeven bij de KvK ongedaan gemaakt zal worden, is nog onduidelijk. Ook zal moeten blijken of de beide lijsten alsnog als één de verkiezingen in zullen gaan.