Minister Slob: anti-homoverklaring scholen 'Een brug te ver'

Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat verklaringen die ouders op sommige reformatorische scholen moeten ondertekenen onderzoeken of de tekst in strijd is met een veilige schoolomgeving. In die teksten moeten ouders bijvoorbeeld afstand nemen van homoseksualiteit. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de strafbaarheid van Slobs eerdere uitspraken. Zo meldt het AD vandaag.

Gisteren ontstond er veel ophef over zijn uitspraken tijdens het debat over burgerschapsonderwijs in de Tweede Kamer.
Zie: Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob: ' Hij is echt helemaal de weg kwijt’

Arie Slob heeft vandaag met een korte tweet verwezen naar zijn Facebookpagina alwaar hij zijn"berouw" toelicht:
 
Het liefst zou ik alle leerlingen, leraren en schoolleiders die boos zijn over de ontstane discussie over identiteitsverklaringen van scholen persoonlijk spreken. Het raakt mij, ook omdat ik merk dat de berichtgeving veel lhbti-jongeren pijn heeft gedaan. Met mijn nieuwe wet over burgerschap wil ik juist ook voor hun positie opkomen. Want ik vind dat iedere leerling, op iedere school, veilig moet zijn om zichzelf te zijn en daarvoor uit moet kunnen komen. Ik verwacht van iedere school dat ze voor die veiligheid zorgen en met die nieuwe wet kunnen we ze daar beter aan houden. Verklaringen die de homoseksuele identiteit van leerlingen afwijzen keur ik af. We gaan daarom kijken wat er precies in de genoemde verklaringen staat en hoe zich dat verhoudt tot onze wetgeving. Als het nodig is, passen we de wet aan.

Eerder vandaag heeft Roze in Blauw laten weten dat zij een overleg hebben gehad met het Openbaar Ministerie en de landelijke portefeuillehouder Discriminatie over de uitspraken van Arie Slob. Er lijkt sprake te zijn van het strafbare feit discriminatie. Zij roepen mensen op om aangifte te doen tegen de Minister.

Diverse media geven aan dat het Openbaar Ministerie vandaag heeft bevestigd een onderzoek te gaan doen naar mogelijke strafbare uitspraken van Arie Slob. Het OM twittert echter "nog geen oordeel over de uitspraken van Minister Slob. Als er aangiftes tegen hem binnen komen zal de politie deze in behandeling nemen". Om na een uur deze tweet aan te vullen met "Daarbij wordt meegenomen, dat indien uitspraken in het parlement zijn gedaan deze immuniteit genieten".