Opbrengst nationale actiedag voor Beiroet brengt 11,5 miljoen euro op

Op 4 augustus jongstleden heeft een enorme explosie in de haven van Beiroet een groot deel van deze stad weggevaagd. Hierbij zijn veel doden gevallen, duizenden gewonden, tienduizenden gezinnen zijn dakloos geworden en een groot deel van de voedselvoorraad is vernietigd.

Gisteren werd de nationale actie  'Samen in aktie voor Beiroet' gehouden  om geld in te zamelen om de mensen in Beiroet te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften.