Meldplicht bij aantreffen coronavirus in Nederland

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft het coronavirus de status van A-ziekte gegeven. Medisch personeel heeft bij deze A-ziekte een meldingsplicht als ze vermoeden dat een patiënt drager is van het virus. De minister neemt hierbij het advies over van het RIVM, schrijft hij in een Kamerbrief, zo schrijft AT5. 

Daarnaast meldt Bruins dat er geen extra maatregelen op Schiphol worden genomen. Het zogeheten entry-screenen is in het verleden volgens de minister niet effectief geweest als middel om verspreiding van een infectie tegen te gaan.

Het coronavirus kan bij patiënten zeer ernstige luchtweginfecties veroorzaken. De symptomen van het virus zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen. Sommige patiënten krijgen ook last van diarree. Het virus wordt voornamelijk verspreid van mens op mens door hoesten en niezen. Mensen met een slechte gezondheid en een lage weerstand hebben een grotere kans om ziek te worden.

Extra wettelijke maatregelen
Naast de meldplicht kunnen mogelijk ook andere wettelijke maatregelen worden genomen, zoals gedwongen opname tot isolatie, thuisisolatie, gedwongen quarantaine, gedwongen onderzoek en verbod van beroepsuitoefening.

Voor zover bekend zijn in Europa twee besmettingsgevallen vastgesteld, beide gevallen in Frankrijk.