'Voorstel van Haga Lyceum voor nieuwe bestuurder'

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum heeft een voorstel gedaan aan het Ministerie van Onderwijs voor een nieuwe interim-bestuurder. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend om wie het gaat. Het voorstel wordt momenteel door de minister in behandeling genomen.

Soner Atasoy, de bestuurder van de islamitische school die zwaar onder vuur ligt, bevestigt noch ontkent dat er een nieuwe bestuurder is voorgedragen.

Slob legde de school halverwege september de aanwijzing op om binnen vier weken een nieuw bestuur aan te stellen. Gebeurde dit niet, dan zou de financiering worden stopgezet. Aanleiding voor deze aanwijzing was een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie over de school. Atasoy noemde de aanwijzing 'een dieptepunt in de Nederlandse rechtsstaat.

'Ik houd grote zorgen over de schoolomgeving van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen. Zij moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen', schreef Slob toen.

"Op 23 september zijn de bestuursleden van de school in bezwaar gegaan tegen de aanwijzing. In het belang van de leerlingen en ouders van het Haga Lyceum zal de bezwaarprocedure worden overgeslagen, zodat de rechter zo snel mogelijk uitspraak kan doen", schrijft Slob.