Twee jaar gevangenisstraf geŽist tegen oud-directeur ziekenhuis vanwege verduistering 1,2 miljoen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een voormalig directeur van een ziekenhuis. Het OM verwijt haar 1.200.000 euro te hebben verduisterd: "Verdachte heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het in haar gestelde vertrouwen als bestuurder,"  zei de officier op zitting: "Dat verdachte een ziekenhuis heeft benadeeld, maakt dat haar handelen uiteindelijk ten koste is gegaan van degenen die aangewezen zijn op de medische zorg en degene die deze zorg feitelijk verleenden. De bescherming die de zorgsector verdient, rechtvaardigt een zware straf."

Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van berichten in de media over mogelijke verduistering. Uit het dossier blijkt naar de mening van het OM dat de voormalig directeur zich in twee verschillende casussen heeft verrijkt met gelden die niet aan haar toebehoorden, maar aan het ziekenhuis. In de eerste casus liet ze middels twee facturen één miljoen euro aan een handlanger betalen. Met dit bedrag financierde ze de aankoop van zorginstelling in Turkije door haarzelf. Ze liet de handlanger twee valse facturen van een half miljoen euro naar het ziekenhuis sturen om de overboekingen een zogenaamd legaal tintje te geven. Op de facturen stond dat er een voorschot betaald moest worden vanwege de aanschaf van apparatuur voor de afdeling Radiologie. De verdachte accordeerde de facturen zelf en ze liet het hoofd Administratie op haar verzoek de bedragen met spoed overmaken. De apparatuur is nooit geleverd.

In de andere casus laat de directeur het ziekenhuis voor 200.000 euro aandelen kopen in een sociaal gezondheidsplatform. Ze accordeert deze transactie ook weer zelf. Wanneer bij het platform niet alles naar behoren verloopt, verkoopt ze de aandelen weer voor circa 201.000 euro. Dat geld wordt op haar eigen rekening en dat van haar zoon gestort. Ook dat ziet het OM als verduistering.

Ernstige feiten
Het OM vindt het ernstige strafbare feiten: “In dit geval is de verdachte listig te werk gegaan, de fraude is pas laat ontdekt. Daarnaast gaat het om in totaal 1.200.000 euro. Dat is een flink bedrag in de zorg. Dat zij een ziekenhuis benadeelt maakt de zaak nog kwalijker. De gelden hadden immers in dit ziekenhuis veel beter besteed kunnen worden.” De verdachte was verantwoordelijk voor de financiën en algemene bedrijfsvoering van het ziekenhuis. “Ze heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat je moet kunnen stellen in iemand van haar positie” stelde de officier op zitting: “Bij de verdachte stond haar financieel gewin voorop. Dat is onvergeeflijk.”

De officier eist daarom 2 jaar gevangenisstraf, geheel onvoorwaardelijk. Daarnaast verzocht de officier de rechtbank om een schadevergoedingsmaatregel op te leggen aan verdachte. “Het OM acht verdachte aansprakelijk voor de geleden schade. De schade is tot op heden niet terugbetaald,” zei de officier. Het OM verzocht de rechtbank om in het geval dat betaling van het verschuldigde bedrag achterwege blijft, vervangende hechtenis toe te passen voor de duur van in totaal één jaar. “De schadevergoedingsmaatregel is er om recht te doen aan de positie van het slachtoffer.”

De rechtbank zal op 7 oktober uitspraak doen.