Aangifte tegen de Paus: 'RKK is een criminele organisatie'

De 74-jarige Theo Bruyns heeft bij monde van zijn advocaat Jan Boone gisteren aangifte gedaan tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de Paus en bisschoppen in Nederland. Dat meldt het NRC. Bruyns zou tijdens zijn tienerjaren in het seminarie Christus Koning in Helmond regelmatig verkracht zijn door een pater. Deze verkrachtingen vonden plaats tussen zijn elfde en dertiende jaar. 

De aangifte stelt dat de kerk aan alle eisen voldoet om een criminele organisatie te zijn. "Door zich de ‘erfgenamen’ van Jezus en de apostelen te noemen, heeft de RKK zich het recht toegeëigend een totaal eigen positie in te nemen als het gaat om bestraffing van seksueel misbruik dan wel verkrachting, met uitsluiting van het strafrecht”, aldus de aangifte.

In 1962 vaardigde de toenmalige Paus de 'Crimen Sollicitationis' uit. Een geheim document waarin expliciet werd beschreven dat het elke geestelijke verboden was om over seksueel misbruik te praten, laat staan er mee naar buiten te treden. Deden ze dat wel dan volgde onherroepelijk excommunicatie. Deze Crimen Sollicitationis was volgens de aangifte tot 2001 van kracht. 

In gesprek met het NRC laat Bruyns weten de "rampzalige, verwoestende werking van het nalaten van adequate maatregelen van de Paus, de RKK Nederland en de Nederlandse bestuurders” ondervonden te hebben. Hij geeft aan dat hij verwacht dat zijn aangifte wordt behandeld door 'niet-katholieken' zodat 'de schijn van vooringenomenheid' vermeden wordt. 

Aangifte tegen de Paus: 'RKK is een criminele organisatie' (Foto: pxhere)
Aangifte tegen de Paus: 'RKK is een criminele organisatie' (Foto: pxhere)