Duo jat bloemen van gedenkplaats doodgeschoten rapper

Op een video die op YouTube is verschenen is te zien hoe twee vrouwen op hun dooie gemak een boeketje uitzoeken uit de bloemenzee die in Rotterdam aan het Heemraadsplein ligt, als herdenkingsplaats voor de doodgeschoten rapper Feis. 

Een vrouw filmde de actie en vroeg de vrouwen waarom ze dat deden. Ze noemt het onder meer respectloos waarna één van de vrouwen haar zorgvuldig uitgekozen boeketje achteloos terugsmijt tussen de andere bloemen. De andere vrouw houdt 'haar' bloemen stevig vast.