Tiendaags verlof voor Europese vaders

Ondanks Nederland tegen stemde, gaat het toch gebeuren: Alle vaders in de Europese Unie krijgen recht op tien dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind. Voor het zo ver is, zullen we nog wel even moeten wachten.

Het kabinet besloot eerder het verlof uit te breiden van twee naar vijf doorbetaalde dagen, nu verdubbeld Brussel dat nog eens. De Europese ministers van Sociale Zaken stemden donderdag in met een voorstel van de Europese Commissie om er twee werkweken van te maken aangevuld met zes weken betaald ouderschapsverlof.

Minister Koolmees was door de Eerste en Tweede kamer naar Brussel gestuurd om het tegen te houden, maar de D66-er legde het af bij zijn collega's, die hem kansloos lieten bij de stemming. Koolmees vindt dat zaken als verklof voor vaders en moeders, net als de pensioenen geen Europese aangelegenheid is. Andere landen denken daar echter anders over. Net als Eurocommissaris Frans Timmermans, die het voorstel voor een minimumverlofnorm nota bene zelf aan de lidstaten voorlegde.

Daarmee is het verlof, dat ook voor lesbische relaties voor de andere moeder geldt nog niet direct als recht is op te eisen. Eerst buigt het Europees Parlement zich er over om vervolgens terug te komen bij de Europese Raad. Het ministerie van Sociale Zaken denk dat het nog wel tot 2022 of 2023 kan duren voor de regels van kracht zijn.

Volgens sociale Zaken gaat Nederland eigenlijk verder dan wat Brussel wil, omdat vanaf 2020 partners recht krijgen om in het eerste half jaar na de geboorte naast de vijf dagen verlof, ook vijf weken verlof op kunnen nemen tegen 70% doorbetaling. Volgens een woordvoerder is "Het Europese ouderschapsverlof veel minder precies vastegelgd".

Koolmees: AOW-leeftijd niet omlaag (Foto: ANP)
Minister Koolmees verliest na opdracht tegen te stemmen. (Foto: ANP)