Meer 50-plussers op de motor

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid. Ook het bezit van een motorrijbewijs nam in deze leeftijdscategorie toe. In Nederland stonden op 1 januari 2018 ruim 647.000 motoren geregistreerd op naam van particulieren, 5.000 meer dan 4 jaar geleden. Het motor(rijbewijs)bezit onder de 50-minners is juist afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Met 272.000 motoren, 77.000 per duizend inwoners, was op 1 januari 2018 het motorbezit onder Nederlanders van 50 tot 65 jaar het grootst. Het aantal motoren per duizend inwoners groeide in vier jaar tijd met 8,5 procent. Onder personen van 65 jaar of ouder nam het motorbezit per duizend inwoners in die periode met 30 procent toe. Op 1 januari 2018 hebben 21 op de duizend inwoners met deze leeftijd een motor. Onder Nederlanders van 30 tot 50 jaar nam het motorbezit in vier jaar met 12 procent af.

Toename motorrijbewijsbezit onder 50-plussers
Ruim 1,4 miljoen personen waren op 1 januari 2018 in het bezit van een Nederlands motorrijbewijs. Dit zijn er 35.000 meer dan in 2014. In de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar hadden bijna 159 per duizend inwoners een motorrijbewijs, 17 procent meer dan in 2014. In totaal hadden 562.000 Nederlanders met deze leeftijd een motorrijbewijs. Ook onder 65-plussers nam het aantal rijbewijsbezitters per duizend inwoners toe (met 4 procent). Het motorrijbewijsbezit van personen onder de 50 daalde (-13 procent). Onder de motorrijbewijsbezitters zijn mannen veruit in de meerderheid. Van de mannen van 18 jaar of ouder is 17 procent in het bezit van een motorrijbewijs, van de vrouwen 4 procent. In totaal heeft 11 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een motorrijbewijs.

24.000 nieuwe motorrijbewijsbezitters
In 2017 hebben ruim 24.000 personen hun motorrijbewijs gehaald. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Van deze nieuwe motorrijbewijsbezitters was 6 procent 50 jaar of ouder. De meesten (59 procent) waren jonger dan 30 jaar. Nagenoeg alle nieuwe motorrijbewijsbezitters beschikten ook over een autorijbewijs.

Hoogste motorrijbewijsbezit in Dalfsen
Het motorrijbewijsbezit is het hoogst in Drenthe. Per duizend inwoners hebben hier 143 inwoners een motorrijbewijs. Zeeland volgt met 127 rijbewijsbezitters per duizend inwoners. Onder de gemeenten springen het Overijsselse Dalfsen, het Drentse De Wolden en de gemeente Bronckhorst in de provincie Gelderland eruit. Hier hebben respectievelijk 180, 179 en 177 per duizend inwoners een motorrijbewijs. Ook het motorbezit is in Dalfsen hoog (101 motoren per duizend inwoners). Alleen op Ameland is het motorbezit hoger (102 motoren per duizend inwoners). In Rotterdam en Amsterdam is het motorrijbewijsbezit het laagst. Hier hebben 55 en 59 per duizend inwoners een motorrijbewijs. De inwoners van deze steden hebben per duizend inwoners 24 en 26 motoren op hun naam staan.

Toename motorrijbewijsbezit onder 50-plussers (Foto: CBS)
Toename motorrijbewijsbezit onder 50-plussers (Foto: CBS)