Dekker: lessen in waarden en normen invoeren

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs (VVD) wil dat scholen meer aandacht besteden aan de democratische rechtsstaat en gelijkheidsbeginselen, zoals de vrijheid van meningsuiting. De staatssecretaris wil dat scholieren zich bewuster worden van alle vrijheden en plichten, die in onze grondwet staan. "Als leerlingen dat niet meekrijgen, moeten we niet gek staan te kijken dat extreme ideeën zich nestelen."

Dekker doet zijn uitlatingen in De Telegraaf van dinsdag. Hij reageert op een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat dinsdag verschijnt. Daarin staat dat eerdere pogingen om scholieren bij te spijkeren over typisch Nederlandse normen en waarden zijn gestrand.

Het ministerie van Onderwijs werkt aan een lespakket. "Het moet de komende twee jaar zijn beslag krijgen. Het is nieuwe lesstof dus daar gaat wat tijd overheen."

Dekker bewijst hiermee dat je als staatssecretaris van Onderwijs geen flauw idee hoeft te hebben wat er in het klaslokaal gebeurt. Deze onderwerpen komen namelijk al lang naar voren in lessen Nederlands of geschiedenis, nog los van het belang dat docenten er zelf aan hechten. Afgelopen week kwam in het nieuws dat er op (middelbare) scholen nogal wat taboes liggen op gevoelige onderwerpen. Blijkbaar wil Sander Dekker dat oplossen door het bespreken ervan doodleuk te verplichten. 

"Laat ik een aantal voorbeelden geven. Ik sprak laatst met een homoseksuele leraar op een basisschool in Rotterdam. Hij vertelde dat hij er bewust voor had gekozen om niet tegen ouders en collega's te vertellen dat hij homo is, omdat hij bang was voor de reacties. Daar schrik ik van."

"Kijk we hebben heel veel verschillende kinderen met verschillende culturele achtergronden. Ik wil dat bij leerlingen doordringt wat het betekent om Nederlander te zijn, om in dit land te wonen en daar trots op te zijn. Dat dit een land is waar je kunt zeggen wat je wilt. Dat je verliefd kunt worden op wie je wilt. Dat je zelf bepaalt hoe je eruit ziet. Dat je een hoofddoek kunt dragen, maar die ook kunt afdoen."


Dekker: lessen in waarden en normen invoeren

Dekker: lessen in waarden en normen invoeren (Foto: ANP)