47 lekkages in waterwingebied Heumensoord

In de noodopvang voor asielzoekers in Heumensoord bij Nijmegen hebben zich in het afgelopen jaar 47 milieu-incidenten voorgedaan. Het ging voornamelijk om olie- en diesellekkages, merendeels veroorzaakt door de tientallen generatoren die op het terrein in gebruik waren.

Heumensoord is tevens waterwingebied. Hoewel alle incidenten adequaat zijn opgelost, toont het zeer grote aantal lekkages volgens drinkwaterbedrijf Vitens aan dat een opvangkamp niet in een waterwingebied thuishoort, aldus een woordvoerder vrijdag. Het moet een absolute uitzondering blijven.

Vitens levert drinkwater in vijf provincies en rapporteerde over dezelfde periode in de rest van het gebied 22 incidenten.

In Heumensoord werden 3000 vluchtelingen opgevangen van oktober vorig jaar tot eind april dit jaar.

47 lekkages in waterwingebied Heumensoord
47 lekkages in waterwingebied Heumensoord (Foto: ANP)