Hulp voor leraren bij bespreken beladen thema

Veel leraren vinden het moeilijk om met hun leerlingen te praten over gevoelige thema's, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, fundamentalisme of de Holocaust. Bovendien worden ze onvoldoende ondersteund om die gesprekken wel aan te gaan, zo vindt een groot gedeelte.

Stichting School en Veiligheid organiseert daarom na de zomervakantie bijeenkomsten om scholen op weg te helpen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker baseert zich op onderzoek waaruit blijkt dat een op de vijf leraren het lastig vindt om over die gevoelige thema's te praten. Een op de honderd docenten mijdt de onderwerpen zelfs volledig.

"Het is van groot belang dat leraren kinderen vertrouwd maken met de fundamenten van onze rechtsstaat. Dat betekent dat ze in de klas niet alleen praten over relatief veilige onderwerpen als Prinsjesdag, maar juist ook over thema's als homoseksualiteit en antisemitisme", aldus Dekker.