BBC hanteert Newspeak

Iedereen met een normale mindset zou de slachtpartij op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs omschrijven als een terroristische aanslag. Maar bij BBC-Arabic hebben ze daar een heel andere mening over. Het woordje 'terrorist' zou immers veel te beladen zijn. Daarvoor in de plaats werd de aanslag omschreven als 'gewapende mannen doodden 12 mensen bij een aanval op een satirisch tijdschrift'.

Exact volgens de richtlijnen die de BBC hanteert.

Tarik Kafala, de grootmoefti van de zender, vindt dat er aan een omschrijving als 'terrorisme' teveel een waardeoordeel hangt. De aanslagplegers kunnen dan ook niet beter worden omschreven als terroristen, maar volgens het waardeoordeelloze denkraam van Tarik is het beter om de moordenaars eufemistisch te omschrijven als 'militanten'. Volgens deze zienswijze presenteert de Arabische tak van de zender dan ook haar programma's.

De Britse politiek heeft inmiddels ontsteld gereageerd op het laffe taalgebruik van de zender, die een bereik heeft van ongeveer 36 miljoen zielen. Lord Tibbet, een van de verontwaardigde parlementsleden heeft de zender de tip gegeven om af en toe eens in het Engelse woordenboek te kijken en eventueel termen te gebruiken die daarin te vinden zijn.