Notarisservice HEMA mag, maar moet beter

De HEMA mag notarisdiensten aanbieden, maar moet de geheimhoudingsplicht van de notaris wel beter waarborgen door cliëntinformatie op een aparte server op te slaan. Dat heeft de tuchtrechter in Amsterdam donderdag geoordeeld.

Met de uitspraak verklaart de tuchtrechter een klacht van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gegrond. De KNB had de tuchtrechter gevraagd de toelaatbaarheid van de notarisservice te toetsen.

De organisatie vermoedde dat het warenhuisconcern niet goed zou omspringen met de geheimhoudingsplicht jegens cliënten. Ook is volgens de organisatie onduidelijk of de betrokken notarissen zich aan de wetten en regels houden.

Omdat de HEMA wel maatregelen heeft genomen om vertrouwelijkheid van cliëntgegevens te beschermen, is er volgens de tuchtrechter 'geen grond voor een maatregel'. Wel moet de dienst op dit gebied worden verbeterd.

De aparte server moet bijvoorbeeld worden beheerd door bij de HEMA aangesloten notarissen. De tuchtrechter geeft de HEMA drie maanden om haar zaken op orde te krijgen.

De KNB laat donderdag op haar website weten in beroep te gaan, ook al is de klacht over de geheimhoudingsplicht gegrond verklaard. "Het gaat hier om een principezaak waarover ook het hof (de hoogste instantie in het notariële tuchtrecht) zich moet buigen."

De HEMA is tevreden met de uitspraak en laat donderdag schriftelijk weten de gestelde termijn van drie maanden aan te houden. HEMA biedt de notarisservice sinds vorig najaar aan. Inmiddels zijn 26 notariskantoren bij de warenhuisketen aangesloten.

Deelnemend online notariskantoor Doehetzelfnotaris is eveneens blij met de uitspraak, die 'de onzekerheid heeft weggenomen'. Het kantoor geeft daarnaast nog een sneer naar de beroepsorganisatie. "De KNB voert een achterhoedegevecht tegen de opkomst van internet als extra instrument bij een moderne dienstverlening", stellen de notarissen.