Militie Libi weigert wapenstilstand

De islamitische militie Libische Dageraad, die in de Libische hoofdstad Tripoli de scepter zwaait, is niet van plan akkoord te gaan met een oproep van de Verenigde Naties voor een staakt-het-vuren. Dat zegt de groepering op haar Facebookpagina.

De VN proberen te bemiddelen in vredesgesprekken tussen de verschillende strijdende partijen in Libië. Libische Dageraad zegt dat de strijd in het land alleen kan worden beëindigd door zijn rivalen te ontwapenen en hun leiders te arresteren.

Libië heeft twee rivaliserende parlementen en regeringen, in Tobruk en in Tripoli. Die in Tripoli worden gesteund door islamistische milities, die op hun beurt weer worden gesteund door Turkije en Qatar. Hun tegenstanders worden gesteund door Egypte, Saudi-Arabië en de VAE.